MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Mục tiêu của Công ty là đáp ứng một cách đầy đủ nhất tất cả những nhu cầu của khách hàng bằng cách thi công và cung cấp các thiết bị chuyên ngành xử lý nước với tính năng kỹ thuật ưu việt, an toàn và kinh tế. Bảo đảm tính bền vững của thiết bị so với tuổi thọ của từng công trình thông qua dịch vụ bảo trì tin cậy với số lượng cuộc gọi sửa chữa thấp nhất và thời gian đáp ứng cuộc gọi nhanh nhất. Luôn xem quyền lợi của khách hàng như của chính mình để xứng đáng với vai trò là người bạn đối tác thân thiết và lâu dài.

- Giữ vững đam mê và niềm tin để tạo ra giá trị của chính mình.

- Luôn linh hoạt, đổi mới trong phương thức thực hiện nhằm đạt mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

- Chúng tôi nhận biết rõ giá trị của bản thân và trân trọng giá trị của người khác.

- Chúng tôi đặt lòng chân thành, trung thực làm kim chỉ nam dẫn dắt cách thức ứng xử cho tất cả các mối quan hệ.

- Chúng tôi phải luôn đặt chất lượng sản phẩm là vấn đề tiên quyết.

- Chúng tôi luôn quan tâm đến việc nâng cao năng lực bản thân và đào tạo, phát triển đội ngũ kế thừa

- Chúng tôi ý thức rằng niềm tin là nền tảng tạo dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ một các chân thành bền vũng nhất, nó cũng là chất xúc tác tạo nên sự thay đổi; phát triển và thành đạt.

- Chúng tôi sẵn sãng chia sẽ những kiến thức, phương châm, kinh nghiệm làm việc để cùng nhau phát triển.

 

Muc-tieu Gia-tri-cot-loi