HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀNG KHÔNG ACC

Tong-cong-ty-xay-dung-hang-khong-ACC

 

Hình 1: Tổng Công ty Xây dựng Hàng không ACC

 

Thap-oxi-hoa

 

Hình 2: Tháp oxi hóa

 

Be-loc-aluwat

 

Hình 3: Bể lọc Aluwat

 

Be-loc-xifo

 

Hình 4: Bể lọc Xifo

 

Be-loc-nguoc

 

Hình 5: Bể lọc ngược

 

He-loc-ap-luc

 

Hình 6: Hệ lọc áp lực và nước thành phẩm.